#

PROGRAMOWANI I ALGORYTMY DLA DZIECI


Zapisz się już dziś:
mosty@mostytalentow.pl
502 135 899Kurs "Programowanie w Pythonie dla Dzieci"

Cel Kursu:

Kurs "Programowanie w Pythonie dla Dzieci" ma na celu wprowadzenie najmłodszych uczestników w świat programowania poprzez zabawne i zrozumiałe dla nich omówienie podstawowych struktur danych, algorytmów i zagadnień informatycznych. Dodatkowo, kurs przygotuje uczestników do konkursów kuratoryjnych takich jak Logia czy Olimpiada Informatyczna Juniorów (OIJ).

Plan Szkolenia:

 • Moduł 1: Wprowadzenie do Pythona i Podstawy Programowania
  • Omówienie języka Python i środowiska programistycznego
  • Pierwszy program w Pythonie: "Hello World!"
  • Podstawowe operacje i instrukcje: print, if, else, while, for
 • Moduł 2: Podstawowe Struktury Danych w Pythonie
  • Zmienne i typy danych (liczby, tekst, listy)
  • Operacje na stringach, listach i liczbach
  • Indeksowanie i wycinanie elementów
 • Moduł 3: Algorytmy i Złożoność Czasowa
  • Proste algorytmy sortowania, obliczanie sumy ciągu
  • Omówienie złożoności czasowej i jej znaczenie
 • Moduł 4: Grafika z modułem Turtle
  • Podstawy modułu Turtle
  • Matematyka z Turtlem
  • Rysowanie złożonych kształtów, pętle, funkcje
 • Moduł 5: Struktury Danych - Listy, Krotki i Grafika z Turtlem
  • Szczegółowa analiza list, krotek i ich zastosowań
  • Wykorzystanie biblioteki Turtla do rysowania grafik
 • Moduł 6: Struktury Danych - Słowniki i Zbiory
  • Wprowadzenie do słowników i zbiorów
  • Operacje i metody na słownikach i zbiorach
 • Moduł 7: Rekurencja i Ciąg Fibonacciego
  • Wyjaśnienie rekurencji i jej zastosowanie
  • Obliczanie ciągu Fibonacciego rekurencyjnie
 • Moduł 8: Algorytmy na Liczbach
  • Sprawdzanie liczb pierwszych
  • Obliczanie NWD (Największy Wspólny Dzielnik) i NWW (Najmniejsza Wspólna Wielokrotność)
 • Moduł 9: Sortowanie i Wyszukiwanie
  • Algorytmy sortowania
  • Wyszukiwanie lidera w tablicy
 • Moduł 10: Struktury Danych - Drzewa Binarne i Kolejka Priorytetowa
  • Wprowadzenie do drzew binarnych
  • Zastosowanie kolejki priorytetowej w Pythonie
 • Moduł 11: Zastosowanie Algorytmów w Rozwiązywaniu Problemów
  • Rozwiązywanie prostych problemów z wykorzystaniem poznanych algorytmów i struktur danych
  • Przygotowanie do konkursów kuratoryjnych (Logia, Olimpiada Informatyczna Juniorów)

Uwagi Końcowe:

Kurs ma na celu zainteresowanie dzieci programowaniem poprzez ciekawe i przystępne zajęcia. Każdy moduł zawierać będzie ćwiczenia praktyczne, które pozwolą uczestnikom na praktyczne zastosowanie poznanej wiedzy. Akcent zostanie położony na zrozumienie koncepcji, a nie tylko na wyłącznie praktycznym aspekcie programowania. Celem jest zachęcenie uczestników do eksplorowania świata informatyki, rozwijania umiejętności w tym obszarze oraz przygotowanie ich do udziału w konkursach kuratoryjnych, takich jak Logia czy Olimpiada Informatyczna Juniorów (OIJ).

Galeria uczestników

Poniżej przedstawiamy wybrane prace uczestników KURSU. Prace powstały na różnym etapie kursu.
Prace wykonane przez dzieci w wieku od 9-13 lat.

#
#
#
#
#
#